Over ons

Ons verhaal

Schimmelziektes in Buxus werden meer en meer een probleem en waren zonder een intensief schema met gewasbescherming moeilijk onder controle te houden. Om hiervoor een duurzame oplossing te zoeken, werd in 2007 door Herplant BV een veredelingsprogramma opgestart gebaseerd op hun grote collectie van meer dan 200 Buxussoorten en cultivars. Uit meer dan 10.000 zaailingen werden 4 resistente hybriden geselecteerd die onder de merknaam BetterBuxus® worden verdeeld.

De productie  van deze nieuwe rassen zal de eerste jaren volledig in handen blijven van Herplant BV. Deze planten komen niet op de vrije markt en worden verdeeld via een netwerk van exclusieve distributeurs. U vindt deze terug in de rubriek verdelers.

onze visie

Resistente buxusrassen zijn de meest duurzame oplossing tegen schimmelziektes. Het gebruik van gewasbescherming kan zo tot een minimum herleid worden wat beter is voor mens en milieu.

onze missie

Door het verdelingsonderzoek van Herplant is er een oplossing gevonden tegen de gevreesde schimmelziekte (Calonectria) op Buxus. Het is onze missie om Buxus opnieuw een mooie toekomst te geven in tuinen, Openbaar Groen en historische tuinen en Buxus opnieuw één van de populairste en makkelijkste tuinplanten te maken.

Enkele cijfers op rij

Herplant BVBA is een boomkwekerij van Buxus en Taxus opgericht in 1985 door de 3 broers Hermans. Zie www.herplant.be

Als groot productiebedrijf lag de focus op een breed sortiment van zowel Buxus als Taxus. Door de opstart van de veredelingsafdeling in 2007 werd een nieuwe richting ingeslagen en werd onderzoek een belangrijke focus in het bedrijf.

ontwikkeling BetterBuxus®

Om een duurzame oplossing te zoeken voor het schimmelprobleem, werd in 2007 een veredelingsprogramma opgestart gebaseerd op de grote collectie van Herplant BV van meer dan 200 Buxussoorten en cultivars.

Deze collectie zelf werd al opgestart in 1985 en met hulp van buxusverzamelaars uit gans de wereld aanzienlijk uitgebreid. Ook de wilde, Europese buxuspopulaties werden uitgebreid onderzocht.

In 2007 heeft Herplant BV de veredeling opgestart met DNA-onderzoek, in samenwerking met ILVO, op de ganse collectie, aangevuld met wild verzameld materiaal uit verschillende Europese, botanische tuinen. Op deze manier konden zij een duidelijk beeld krijgen van de stamboom van Buxus.

De voorgaande jaren had Herplant van alle soorten al de eigenschappen in kaart gebracht en veel ervaring opgedaan met de verschillende groeistadia, winterhardheid, bladkleur, bladvorm, winterkleur, ziektebestendigheid, enz.

Op basis van al deze gegevens hebben ze de meest geschikte kruisingscombinaties uitgevoerd. Hieruit verkregen ze duizenden zaailingen die nadien werden geïnoculeerd met sporen van de schimmels. De overblijvende, gezonde planten werden verder geëvalueerd en onderworpen aan nog een strengere veldtest. Hieruit ontstond een collectie van resistente rassen die als basis diende voor verdere selectie.