Over ons

Ons verhaal

Schimmelziektes in Buxus werden meer en meer een probleem en waren zonder een intensief schema met gewasbescherming moeilijk onder controle te houden. Om hiervoor een duurzame oplossing te zoeken, werd in 2007 een veredelingsprogramma opgestart gebaseerd op onze grote collectie van meer dan 200 Buxussoorten en cultivars. Uit meer dan 10.000 zaailingen werden 4 resistente hybriden geselecteerd die onder de merknaam BetterBuxus® worden verdeeld.

De productie  van deze nieuwe rassen zal de eerste jaren volledig in handen blijven van Herplant BVBA. Deze planten komen niet op de vrije markt en worden verdeeld via een netwerk van exclusieve distributeurs. U vindt deze terug in de rubriek dealers.

onze visie

Resistente buxusrassen zijn de meest duurzame oplossing tegen schimmelziektes. Het gebruik van gewasbescherming kan zo tot een minimum herleid worden wat beter is voor mens en milieu.

onze missie

Door ons verdelingsonderzoek hebben we een oplossing kunnen vinden tegen de gevreesde schimmelziektes (Calonectria) op Buxus. Het is onze missie om Buxus opnieuw een mooie toekomst te geven in tuinen, Openbaar Groen en historische tuinen en Buxus opnieuw één van de populairste en makkelijkste tuinplanten te maken.

Enkele cijfers op rij

Herplant BVBA is een boomkwekerij van Buxus en Taxus opgericht in 1985 door de 3 broers Hermans. Zie www.herplant.be

Als groot productiebedrijf lag de focus op een breed sortiment van zowel Buxus als Taxus. Door de opstart van de veredelingsafdeling in 2007 werd een nieuwe richting ingeslagen en werd onderzoek een belangrijke focus in het bedrijf.

  • Bedrijfsoppervlakte: 30 hectare
  • Sterke eigen productie: Alle planten komen uit eigen kwekerij
  • Referentiecollectie van Buxus: meer dan 200 soorten en cultivars
  • Logistiek: samenwerking met betrouwbare logistieke partners in Europa
  • Distributie: exclusief netwerk van Buxusspecialisten

ontwikkeling BetterBuxus®

Om een duurzame oplossing te zoeken voor het schimmelprobleem, werd in 2007 een veredelingsprogramma opgestart gebaseerd op onze grote collectie van meer dan 200 Buxussoorten en cultivars.

Deze collectie zelf werd al opgestart in 1985 en met hulp van buxusverzamelaars uit gans de wereld aanzienlijk uitgebreid. Ook de wilde, Europese buxuspopulaties werden uitgebreid onderzocht.

In 2007 hebben we de veredeling opgestart met DNA-onderzoek, in samenwerking met ILVO, op de ganse collectie, aangevuld met wild verzameld materiaal uit verschillende Europese, botanische tuinen. Op deze manier konden we een duidelijk beeld krijgen van de stamboom van Buxus.

De voorgaande jaren hadden we van alle soorten al de eigenschappen in kaart gebracht en veel ervaring opgedaan met de verschillende groeistadia, winterhardheid, bladkleur, bladvorm, winterkleur, ziektebestendigheid, enz.

Op basis van al deze gegevens hebben we de meest geschikte kruisingscombinaties uitgevoerd. Hieruit verkregen we duizenden zaailingen die nadien werden geïnoculeerd met sporen van de schimmels. De overblijvende, gezonde planten werden verder geëvalueerd en onderworpen aan nog een strengere veldtest. Hieruit ontstond een collectie van resistente rassen die als basis diende voor verdere selectie.